Město Český Krumlov má již několik let fungující a do detailu propracovanou koncepci podpory sportu ve městě. Hlavní autoritou je Město Český Krumlov, které prostřednictvím Rady města a svého poradního orgánu Komise sportovní, na základě jasně strukturovaných kritérií, rozděluje každý rok na jaře finanční prostředky sportovním klubům.

Kluby mohou žádat o dotace v několika oblastech:

Opatření 1: Podpora činnosti sportovních klubů s mládeží do 18-let
Opatření 2: Pronájem městských sportovišť (plavecký bazén, zimní stadion, sportovní hala, školní tělocvičny)
Opatření 3: Rekonstrukce a údržba sportovišť
Opatření 4: Podpora pronájmu sportovišť, která nejsou ve vlastnictví města

Předpokladem je aktivní členská základna a podpora se týká zejména dětí a mládeže do 18-ti let.

Další institucí ve městě, která je přímo navržena pro pro rozvoj sportu ve městě (a v okrese) a zabývá se i provozováním a údržbou městských sportovišť, je obecně prospěšná společnost PRO-SPORT ČK (PRO-SPORT ČK o.p.s.).

Více o podpoře sportu v Českém Krumlově:
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20191231_Priorita_Sport.xml