Popis

Škola zabezpečuje správu sportovní haly v areálu školních budov ve Školní ulici 226 a atletický venkovní areál s umělým povrchem. V době mimo vyučování tyto prostory pronajímá jiným subjektům a sportovním oddílům za ceny, které jsou dány ceníkem stanoveným Městskou radou Kaplice.

Termíny využití sportovní haly jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Všechny další požadavky na termíny budou akceptovány podle pořadí, nejlépe emailem na skola@zsskolnikaplice.cz, popř. tel. 728 402 466

Fotogalerie