Popis

Od 12.10. – 25.10.2020 neplaveme, uzavření bazénů!!!
….
Výuka v klubu Hastrmánek probíhá celý školní rok v odpoledních hodinách a jedná se o nepovinnou zájmovou činnost. Během školního roku probíhají vždy 3 kurzy. První od září do listopadu, druhý od ledna do března a třetí od dubna do června. V době školních prázdnin a státních svátků vyúka neprobíhá. Cena za 10 lekcí výuky je 1.200,- Kč a účastnit se mohou děti ve věku 3 – 10 let. Výuka probíhá ve velkém i malém bazénu každé úterý a středu (zájemce si může vybrat den, hodinu pak určí vedoucí plavecké školy podle dovedností dítěte).

Harmonogram plaveckého klubu Hastrmánek:
Úterý 3 – 10 let: velký bazén od 17:30 – 18:30 a malý bazén od 16:00 – 17:00 a 17:00 -18:00
Středa 3 – 6 let: pouze malý bazén od 17:00 – 17:45

Zápis do kurzu je možný na pokladně bazénu, kde je nutné vyplnit přihlášku. Přednost mají stálí plaváčci! Vedoucí plavecké školy zjistí na základě obsazenosti kurzu, zda-li je v klubu Hastrmánek volné místo pro nové plaváčky. Pokud ano, bude Vám na základě vyplněné přihlášky zaslána faktura. Pokud ne a klub je plně obsazen, přihlášku si ponecháme pro další volný termín . O této skutečnosti Vás budeme informovat na email uvedený v přihlášce.

Od 1. 6. 2020 jsou platby kurzu možné pouze bezhotovostní platbou na základě vystavené faktury!

Při 4. lekci probíhají zápisy do dalšího kurzu. Z organizačních důvodu je nutné o včasné zapsání, jinak budou volná místa doplněna novými zájemci. Možnost vrácení části kurzovného je řešena individuálně, a to pouze v ojedinělých případech jako je nemoc apod. na základě příslušného potvrzení (lékařská zpráva atd.)

Co s sebou?
Plavky, osušku, sprchový šampon, plavecké brýle nejsou podmínkou. Z praxe doporučejeme mít vše např. v igelitové tašce nebo pytlíku.
Další Vaše dotazy Vám zodpoví instruktor plavání na 1. lekci.
Těšíme se na setkání s Vámi a hlavně Vašimi dětmi!

Informace pro rodiče
Rodič si své dítě odvede do určených šaten, kde si ohlídá převlečení, osprchování, odvedení na bazén a posadí se na lavičku u oken, kde vyčká na příchod instruktorů plavání. Chlapci chodí do pánských šaten v doprovodu rodiče mužského pohlaví a dívky do dámských šaten v doprovodu rodiče ženského pohlaví. V šatnách, ve sprchách se všichni budou chovat bezpečně jak k sobě, tak k druhým a budou dodržovat Lázeňský řád. Je na uvážení rodičů, zda své dítě budou doprovázet do šaten nebo až na bazén. Instruktor plavání přebírá zodpovědnost za děti až na bazénu. Přihláška do klubu ZDE

Kontakt na vedoucí plavecké školy a klubu Hastrmánek:
Veronika Šestáková
+420 736 634 105
plavani@pro-sportck.cz

Fotogalerie