Popis

Koná se 1. září 2021 14:30-18:00

Cíl: prezentace všech volnočasových aktivit ve městě pro děti i dospělé. Znovu nastartování všech aktivit pro děti.

Program :
prezentace jednotlivých klubů, ukázky tréninků, výroby, vystoupení a další.
Kroužkovaná hra –  jednotlivý prezentéři volnočasových aktivit si připraví úkol na téma jejich kroužku a děti si budou plnit úkoly a dostávat razítka do kartičky, pokud splní dostatečný počet úkolů na konci dostanou odměnu.
Akce má ráz dětského zábavného odpoledne.Předpokládané místo konání:
Městský park – mokrá varianta sportovní hala.Pořadatel: “Děti fitness aneb sportem proti drogám” za podpory  Monkey Krumlis – taneční klub v Českém Krumlově.

Fotogalerie