Popis

Termín konání: každoročně na začátku září

Cíl: prezentace všech volno časových aktivit ve městě pro děti i dospělé.

Znovu nastartování všech aktivit pro děti.

Cílová skupina: Rodiče dětí z Krumlova a okolí dospělí, kteří chtějí být aktivní.

Program :

prezentace jednotlivých klubů, ukázky tréninků, výroby, vystoupení a další.

Kroužkovaná hra – jednotlivý prezentéři volnočasových aktivit si připraví úkol na téma jejich kroužku a děti si budou plnit úkoly a dostávat razítka do kartičky, pokud splní dostatečný počet úkolů na konci dostanou odměnu.

Akce má ráz dětského zábavného odpoledne.

Místo konání:

Městský park – mokrá varianta sportovní hala

Vstup zdarma

Pořadatel: “Děti fitness aneb sportem proti drogám”

Fotogalerie