Popis

SOKOLSKÉ CVIČENÍ ODDÍLU VŠESTRANNOSTI

se během školního roku koná ve středu odpoledne ve školní tělocvičně (v létě na hřišti Němcalka). Je určeno dětem od 6 let. Výjimku tvoří šikovné děti od pěti let, které mají předpoklady pro gymnastiku, atletiku nebo plavání a rodiče, kteří je do oddílu přivedou (předškolní děti).

Od šesti do patnácti let cvičí jako mladší a starší žáci, od šestnácti let jako dorostenci a dorostenky, a když vydrží další tři roky, stávají se z nich muži a ženy. Hlavní náplní cvičení všestrannosti je prostná (gymnastika na koberci nebo na pružné podlaze) a gymnastické cvičení na nářadí.

Více na https://www.sokol-kremze.cz/atletika-gymnastika/

Fotogalerie