Město Český Krumlov

Rada města a místostarosta pro sport a cestovní ruch (Martin Hák, http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/2_mistostarosta.xml)

Komise sportovní RM (http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/komiseRM2018-2022.xml)

PRO-SPORT ČK – http://www.pro-sportck.cz

Česká unie sportu ČUS) – https://www.cuscz.cz/

Okresní svazy

Okresní fotbalový svaz

Okresní hokejový svaz – http://www.okresnihokej-ck.cz

Okresní tenisový svaz