Blog

TZ: Dětská hřiště v Českém Krumlově opět otevřena

V reakci na přímé doporučení Vlády České republiky platil v uplynulých třech týdnech na území Českého Krumlova zákaz vstupu na dětská hřiště. Po celou dobu vedení města společně s městskou policií situaci pečlivě monitorovalo a vyhodnocovalo a po následné analýze dospělo k závěru, že tuto uzávěru není třeba nadále prodlužovat.

„Stále samozřejmě platí standardní protiepidemická opatření a nařízení, i na hřištích je potřeba dodržovat rozestupy a nosit roušky či respirátory. Žádáme proto všechny rodiče, aby na tato opatření dbali a pomáhali tak eliminovat riziko nákazy,“ připomíná starosta Dalibor Carda.